C/ València, 3-5. 17300 Blanes
T. 972 33 46 50
www.centresmedical.com | CONTACTE

grup-clinic-selva-maresme

cates

W-GrupClinic-Proves-Covid-cat

Contacta amb el teu centre de referència per a demanar cita:
El Maresme: Policlínica Maresme (Pineda de Mar), Vectis Policlinica Maresme (Calella) i Gabimedi Tordera
La Selva: Gabimedi Blanes
i Gabimedi Lloret

Unitat Integral de Medicina de l'Esport

UI esportiva

MEDICINA ESPORTIVA

Avui dia és cada vegada més freqüent la pràctica esportiva, bé en el seu vessant competitiu, amateur o de manteniment. Aquesta activitat, sigui el que sigui la seva fi, no està exempta de riscos en l'àmbit de la nostra salut, la qual cosa ens porta a aconsellar la realització de revisions mèdiques, de prioritat en els esportistes d'alt rendiment i també en els quals s'inicien en l'activitat física.

A les nostres policlíniques comptem amb un equip multidisciplinari que ens permet abastar en l'esportista els aspectes preventius de cara a donar l'aptitud per a la pràctica esportiva, prèvia valoració en l'àmbit cardíac i/o de lesions osteo-musculars, estant doncs preparats tant per a la seva prevenció, com para el seu diagnòstic i tractament.

Aquest equip consta de:

 • Medicina esportiva
 • Cardiologia
 • Traumatologia
 • Medicina Interna
 • Odontologia
 • Podologia
 • Psicologia
 • Nutrició i dietètica
 • Ginecologia
 • Infermeria
 • Fisioteràpia i rehabilitació
 • Proves complementàries


Altres especialitats, no menys importants com a endocrins, dermatòlegs, oftalmòlegs, pediatres i/o otorrinos, ens permeten completar aquest equip, gràcies al com l'esportista pot tenir la tranquil·litat de poder realitzar una activitat física amb la seguretat que el seu cos està preparat per a això i que el seu rendiment no es veurà minvat per manques o lesions, i en cas de presentar-se les mateixes, poder afrontar-les amb els millors professionals i mètodes diagnòstics.

 

Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Medicina de l'Esport:

Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners