C/ València, 3-5. 17300 Blanes
T. 972 33 46 50
www.centresmedical.com | CONTACTE

grup-clinic-selva-maresme

cates

Oftalmologia

Consultar Equip Mèdic

Diagnòstic i tractament de les malalties més comunes i problemes visuals.

Des de l'etapa infantil fins l'adulta.

A més de revisions i teràpies visuals, en els nostres centres també fem revisions oficials per a permisos de: conduir, armes, seguretat privada, animals potencialment perillosos i operador de grues.

Concertat amb les principals mútues.