C/ Agustí Oriol i Botet, 5.
17310 Lloret de Mar

T. 972 37 22 91
www.centresmedical.com | CONTACTE

grup-clinic-selva-maresme

cates

Acreditació UNESPA per accidents de trànsit

UI unespa

UNESPA, o Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, és l'associació empresarial que agrupa les entitats asseguradores d'Espanya. Representa al 96% del mercat espanyol d'assegurances. Va ser fundada en 1977 amb la finalitat, segons es descriu en l'article 1 dels estatuts de l'associació, de representació, gestió i defensa dels interessos econòmics, socials i professionals, comuns, dels seus associats. La seva presidenta des de 2003 és Pilar González de Frutos, que va ser directora general de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda fins a desembre de 2002.

La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) es va constituir el 29 de juliol de 1977 com a associació professional d'empresaris, a l'empara de la Llei 19/1977 de l'1 d'abril, que va ser la primera en democràcia que va regular aquest tipus d'organitzacions. La seva finalitat era, i segueix sent, la defensa dels interessos econòmics, socials i professionals de les entitats asseguradores. En la seva creació, UNESPA ja aglutinava més del 90% del sector assegurador espanyol. A més, va ser membre fundador de la Confederación Española de Organitzaciones Empresariales (CEOE), la “patronal” nacional. En l'actualitat són membres de UNESPA més del 95% de les entitats asseguradores que operen a Espanya, tant de forma directa com per mitjà d'altres fórmules jurídiques com a “Lliure Prestació de Serveis” o filials d'asseguradores estrangeres.

UNESPA estableix en els seus escrits que el seu propòsit és desenvolupar les seves funcions en un marc de transparència i actua com a interlocutor davant el supervisor espanyol, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), òrgan administratiu que depèn de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad de España. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones té com a funcions el compliment dels requisits precisos per a l'accés i l'ampliació de l'activitat asseguradora i reasseguradora privades; la supervisió ordinària del seu exercici; la preparació de projectes normatius en matèries de competència; el desenvolupament d'estudis sobre assegurances i reassegurances privades, la mediació d'assegurances, així com la normativa sobre plans i fons de pensions, en línia amb els estàndards comunitaris fixats per l'Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (European Insurance and Occupational Pensions Authority o EIOPA, en anglès) i la resta d'autoritats tan nacionals com a comunitàries, entre uns altres.

Durant els seus prop de 40 anys de funcionament, UNESPA ha acompanyat al sector en el desenvolupament de les assegurances, primer a Espanya, i després també a Europa.

UNESPA ha desenvolupat un llarg treball per impulsar i projectar la reputació del sector assegurador espanyol. Actualment, és el referent únic per a tot el sector.

UNESPA és la propietària d'un fitxer, que gestiona Tirea, on es recull les dades relatives als contractes i l'historial de sinistres de cada contractant d'assegurances d'automòbils durant els últims cinc anys.

 

Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Acreditació UNESPA per a Accidents de Trànsit:

Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret

Accidents de Trànsit

Consultar Equip Mèdic

El nostre Grup Clínic disposa d'Acreditació d'UNESPA per atendre els accidents de trànsit.

Per a la seva comoditat, el pacient pot disminuir o eliminar els desplaçaments, escollint un dels nostres centres.

Llegiu-ne més: Accidents de Trànsit